Вода, ваздух, сунчева светлост и топлота, земљиште чине...

Упознавње са рељефом и природним богатствима  Србије, реке, планине, бање и сл.